Değerli müşterilerimiz ve üyelerimizin gizlilik gereksinimlerine saygı duymaktayız. İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), bu sitenin hangi belirli bilgilerin toplandığını ve bu bilgilerin ne şekillerde kullanıldığını ana hatlarıyla göstermeyi amaçlamaktadır.

 

Siz değerli müşterilerimizle aramızdaki güven ve iyi niyet temeline dayalı güçlü ilişkileri koruyabilmek ve daha da geliştirebilmek için, bilgilerinizin gizliliğini korumak bizim açımızdan en üst düzey önem taşımaktadır. Herhangi bir şekilde gizlilik uygulamalarımız hakkında sorularınız veya endişelerinizin söz konusu olması halinde, bizimle iletişim sayfası aracılığıyla her zaman temasa geçebilirsiniz.

 

 

Bilgi Toplanması ve Kullanımı

 

 

Bu site sizi kişisel olarak tanımlayan bilgilere (“Kişisel Bilgiler”) ihtiyaç duyduğumuzda bunu sizden açık bir şekilde talep etmektedir. Kişisel bilgileriniz e-posta pazarlama ürünümüze kişisel erişiminizi sağlamak ve söz konusu ürünün kullanımı esnasında sizinle temasa geçebilmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Finansal bilgiler ise sizi veya şirketinizi sunulan ürünler ve Hizmetler karşılığında onaylamak, tanımlamak ve faturalandırmak için kullanılmaktadır. Bu Site tarafından toplanan demografik veriler ve profil verileri, işbu web sitesini veya talebe konu her türlü e-posta iletişimini size uyarlamak ve size en uygun bilgileri görüntülemenizi sağlamak için kullanılabilmektedir. Bu site, aynı zamanda, demografik göstergeler ve ürün kullanım bilgilerini derlemekle birlikte, bunu ancak ‘bütünsel’ bir şekilde gerçekleştirmekte ve bu şekilde bir araya getirilen ‘bütünsel’ bilgiyi kamusal erişime sunabilmektedir. bu site, hiçbir koşul altında bir bireye ilişkin herhangi bir Kişisel Bilgi’yi üçüncü kişilerin erişimine sunmamaktadır.

 

E-posta adresiniz, sadece talep ettiğiniz bilgilerin size gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. E-posta pazarlama ürünümüzü kullanımınızın bir parçası olarak, Bu site kendisinden belirli bilgileri almak veya almamak yönünde tercih yapmanıza olanak sağlamaktadır. bu site, izin bazlı e-posta politikasına sıkı biçimde uymaktadır. Yukarıda bahsedilen haller dışında, bu site size tarafınızca talep edilmemiş e-posta bilgileri, ticari teklifler veya tanıtımlar göndermeyecektir. bu site, iletişim listelerimizi veya müşterilerimizin iletişim listelerini (müşteri verileri dahil) üçüncü kişi konumundaki şirketlere satmayacağı, kiralamayacağı veyahut herhangi bir şekilde ödünç vermeyeceği gibi, iletişim listelerini kendi pazarlama amaçlarımız için de kullanmayacaktır. Talep ettiğiniz tüm e-postalar ‘abonelik iptal’ seçeneği içerecektir. Abonelik iptal talepleri sadece dakikalar içerisinde yerine getirilmekte ve iptale konu edilen bilgilere ilişkin ilgili kullanıcılara yönelik herhangi ek mesaj yönlendirilmemektedir.

 

Politika Değişiklikleri


İşbu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirebiliriz. bu site işbu gizlilik beyanında değişiklikler yapması halinde, söz konusu değişiklikleri web sitemizde belirteceğiz. Her türlü değişikliği burada yayımlayacağımızdan, lütfen düzenli aralıklarla sayfayı kontrol ettiğinizden emin olunuz. Ancak, Gizlilik Politikası’nın gelecekte değişmesi halinde dahi, bize işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde sağlamış bulunduğunuz Kişisel Bilgiler’i sizin ön izninizi almaksızın yine işbu Gizlilik Politikası ile önemli biçimde tutarsızlık gösterecek şekilde kullanmayacağımızdan herhangi bir kuşku duymayınız.